Gruhalakshmi Apply for Gruhalakshmi Yojana without Message ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

Gruhalakshmi Apply for Gruhalakshmi Yojana without Message

Hello everyone! In today’s article, we will provide you with detailed information about the option to submit an application for the Gruhalakshmi Scheme directly in Gram-One without the need to send any kind of message. This new approach offers greater convenience and accessibility to potential beneficiaries. So, let’s dive in and explore this recent development in the Gruhalakshmi Yojana application process.

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ – ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕನ್ನಡ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ! ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮ-ಒನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹೊಸ ವಿಧಾನವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ.

Introduction

The Gruhalakshmi Yojana has been a significant initiative to empower women and provide them with financial support. Until now, the application process required sending a message from the mobile number linked to the Aadhaar card to receive details about the registration date and place. However, a recent development has made it possible for applicants to submit their applications directly at Gram-One government centers without the need for a message.

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಂದೇಶದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ-ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 2023

Apply for Gruhalakshmi without Sending a Message

ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸದೆಯೇ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

 1. Process at Gram-One Government Centers: According to reliable information provided by Gram-One, applicants can now submit their Gruhalakshmi Yojana applications even without sending a message. This new approach ensures that individuals who were facing difficulties in sending messages or not receiving the registration schedule can still apply conveniently at the Gram-One center in their village.
 2. ಗ್ರಾಮ-ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಗ್ರಾಮ-ಒನ್ ಒದಗಿಸಿದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸದೆಯೂ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ವಿಧಾನವು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ-ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
 3. No Announcement by the Government: It is worth noting that the government has not yet issued any official announcement regarding this new method of application. However, Gram-One has already received and processed numerous applications without the need for a message, making it an attractive alternative for potential beneficiaries.
 4. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲ: ಈ ಹೊಸ ವಿಧಾನದ ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗ್ರಾಮ-ಒನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂದೇಶದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಹಲವಾರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿದೆ, ಇದು ಸಂಭಾವ್ಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.
 5. Benefits of Applying without Message: The option to apply without sending a message provides several benefits, including enhanced accessibility, reduced dependency on mobile network coverage, and simplified application procedures. This step is likely to increase the participation of women in the Gruhalakshmi Yojana.
 6. ಸಂದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸದೆಯೇ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯು ವರ್ಧಿತ ಪ್ರವೇಶ, ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಕವರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಸರಳೀಕೃತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತವು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ 14ನೇ ಕಂತು, ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್

Registering for Gruhalakshmi without Husband’s Aadhaar Card

ಗಂಡನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನೋಂದಣಿ

Earlier, the application process required the husband’s Aadhaar card as one of the mandatory documents. However, based on the inputs of officials from Gram-One, it has been clarified that the husband’s Aadhaar card is not necessary for registration. Instead, having a mobile number linked to the Aadhaar card of the house owner, along with the passbook, Aadhaar card, and ration card, is sufficient for the registration process. This change has been beneficial for many applicants who can now register without any hurdles, even if they don’t have their husband’s Aadhaar card.

ಈ ಮೊದಲು, ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪತಿಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗ್ರಾಮ-ಒನ್‌ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಳಹರಿವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನೋಂದಣಿಗೆ ಪತಿಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬದಲಿಗೆ, ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅನೇಕ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Scholarship
Scholarship
Click Here
Free Government SchemeClick Here
Govt Jobs Click Here

Step-by-Step Guide to Check Grilahakshmi Yojana Enrollment Schedule ( ಗ್ರಿಲಹಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹಂತ-ಹಂತದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ)

Follow these simple steps to check the enrollment schedule for the Gruhalakshmi Yojana: (ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಈ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ 🙂

 1. Visit the official website of Gruha lahakshmi Yojana Seva Sindhu at https://sevasindhugs1.karnataka.gov.in/gl-stat-sp/Slot_Track.
 2. https://sevasindhugs1.karnataka.gov.in/gl-stat-sp/Slot_Track ನಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಲಹಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನಾ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
 3. Enter the 12-digit ration card number and the captcha in the provided section.( ಒದಗಿಸಿದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 12-ಅಂಕಿಯ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.)
 4. Click on the “Check Status” option.(“ಚೆಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್” ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.)
 5. On the next page, you will receive information about the location, date, and time for your Gruhalakshmi Yojana registration. (ಮುಂದಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ನೋಂದಣಿಯ ಸ್ಥಳ, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಕುರಿತು ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. )

Important Links

ContentDownload Link
Gruha Lakshmi Application
Tracking (ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್)
Check Status
Find Owner of the House Apply Online now
Apply online
Gruha Lakshmi Application direct link
ಗುರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲಿಂಕ್
Click Here
Registration
Application form
Click Here
Apply online
Application form
Click Here

Telegram Link
Join Now
WhatsApp LinkJoin Now
Home PageVisit websites…

Conclusion

The option to apply for the Gruhalakshmi Yojana without sending a message has opened new avenues for women seeking financial assistance. This development, along with the flexibility to register without the husband’s Aadhaar card, has made the process more inclusive and accessible. It is crucial to spread awareness about this opportunity to ensure that eligible women can benefit from the scheme.

ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸದೆಯೇ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು, ಪತಿಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ನಮ್ಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ್ಗತ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅರ್ಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

FAQs

1. Can I apply for the Gruhalakshmi Yojana without sending a message? (1. ನಾನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸದೆಯೇ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದೇ?)

Yes, you can now apply for the Gruhalakshmi Yojana without the need to send any message. Simply visit your nearest Gram-One government center to submit your application.(ಹೌದು, ನೀವು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಾಮ-ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.)

2. Do I need my husband’s Aadhaar card to register for the Gruhalakshmi Yojana? (2. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ನನಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?)

No, based on recent information from officials, the husband’s Aadhaar card is not mandatory for registration. You can apply with the required documents, including a mobile number linked to your Aadhaar card, passbook, Aadhaar card, and ration card.

ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನೋಂದಣಿಗೆ ಪತಿಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾಸ್‌ಬುಕ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

3. How can I check the enrollment schedule for the Gruhalakshmi Yojana? (3. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು?)

To check the enrollment schedule, visit the official website of Grilahakshmi Yojana Seva Sindhu and enter your 12-digit ration card number along with the captcha. Then, click on the “Check Status” option to view the details.

ದಾಖಲಾತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, Grilahaxmi Yojana Seva Sindhu ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ 12-ಅಂಕಿಯ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನಂತರ, ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು “ಚೆಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್” ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

4. Is the Gruhalakshmi Yojana open to all women in Karnataka? (4. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ?)

Yes, the Gruhalakshmi Yojana is open to all eligible women residing in Karnataka who meet the specified criteria and provide the necessary documents for registration.

ಹೌದು, ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

5. How can I find more government facilities and services in Kannada? (5. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು?)

To access information about various government services, scholarships, technology updates, job news, and other news in Kannada, you can visit “www.shrivardhantech.in“.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನವೀಕರಣಗಳು, ಉದ್ಯೋಗ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸುದ್ದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, ನೀವು “www.shrivardhantech.in” ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top