Bagar hukum online application

Bagar hukum ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಬಾಗ್ರುಖುಮ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂದಾಯ …

Read more

Pashu bhagya yojane

Pashu bhagya yojane 2020  Hello Everyone Welcome to shrivardhantech.in Heading 😛ashu bhagya yojane This is our website where …

Read more

Classroom And Content Of Lessons And Lessons Omitted From The New Text Book From September 2020 To March 2021

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರಿಂದ ಮಾಚ್೯ 2021 ರವರೆಗಿನ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾದ ಪಾಠಗಳ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳ ತರಗತಿವಾರು ಹಾಗೂ ವಿಷಯವಾರು ವಿವರ …

Read more

Do You Have More Than One Bank Account ?

 ನೀವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ‘ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್’ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ?: ಅಯ್ಯೋ ! ಹಾಗಾದ್ರೆ ,ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು Do You Have …

Read more